Home

HET BOUWFONDSLOGO-09

Welkom op de website van de Vereniging Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel. De vereniging behartigt de belangen van de eigenaren van de bouwfondswoningen aan Venuslaan, Jupiterstraat, Marsstraat, Neptunusstraat, Uranusstraat en Avondsterlaan (de huizen met het ronde voordeurraampje).

De vereniging houdt zich bezig met zaken die alle eigenaren aangaan, zoals de riolering en bestrating van de brandgangen, de toestand van de bestrating en verlichting van de pleinen, het collectief aanbesteden van onderhoudswerkzaamheden en schilderwerk. Ook bemiddelt het verenigingsbestuur uit naam van de leden met de gemeente en wijkorganisaties.

We wonen in een mooie wijk! Het bestuur van de vereniging wil zich graag samen met u inzetten voor het behoud van een prettig woonklimaat.