Wat doet de vereniging

Om een beeld te geven van wat de belangenvereniging voor eigenaren van bouwfondswoningen in Paddepoel heeft gedaan en wil doen, hier een overzicht van de activiteiten:

De vereniging zorgt ervoor dat de brandgangputten jaarlijks worden geleegd. Dat voorkomt veel overlast door uitstromend water.

De verening onderhoudt contacten met de gemeente en wijkorganisatie wat betreft het onderhoud van de openbare ruimte in de wijk.

De vereniging heeft ervoor gezorgd dat in de brandgangen de bestrating, die deels was verzakt en overwoekerd, is vernieuwd en dat er brandgangverlichting en pleinverlichting is aangebracht.

In samenwerking met een professioneel schildersbedrijf kunnen leden zich inschrijven voor een schilderwerkprogramma. Deelnemers aan het programma krijgen korting op (onderhouds-)schilderwerk.

Om de kwaliteit van onze directe leefomgeving op peil te houden, wil de vereniging in de toekomst :

– Het herstel van de bestrating van brandgangen organiseren.

– Op verzoek van leden bemiddelen bij het verkrijgen van scherpe offertes voor onderhoudswerkzaamheden aan de woningen.

– De kwaliteit van de leefomgeving in onze wijk bevorderen.

Heeft u een conflict met uw buren of andere leden van de vereniging, bent u ontevreden over het onderhoud aan de openbare ruimte of  wilt u iets weten over de bouwtechnische aspecten van uw woning? Neem dan contact op met een van de leden van het bestuur middels het contactformulier. Voor meer algemene vragen kunt u terecht op de jaarlijkse ledenvergadering.