Speelplaneet geopend

Opening speelplaneet tussen Poolsterlaan en Venuslaan

Sinds de zomer heeft Paddepoel-Noord een extra speeltuin. Het initiatief was een lang gekoesterde wens van zes moeders.

Een jaar geleden waren de moeders op de jaarvergadering van de wijkraad en kwamen met het voorstel om een speelplaats voor de kleine kinderen te maken op een stuk grond tussen de Poolsterlaan en de Venuslaan. De wijkraad vond het een goed idee en zorgde er voor dat het voorstel bij het Wijkteam kwam. Dit team beheert de N(ieuw)L(okaal)A(kkoord)-gelden en stelt geld beschikbaar voor burgerinitiatieven.

Na een voorbereiding van een jaar, met afwisselend tegenslagen en successen kon begin mei met de uitvoering worden begonnen.

De opening werd verricht door de voorzitter van de wijkraad en tevens lid van het wijkteam de heer Roel Mulder. In z’n speech prees hij het doorzettingsvermogen van de moeders en vroeg hij de kinderen om het geheel een beetje netjes te houden. De naam voor de nieuwe speelplek is Speelplaneet.