Vacature penningmeester

De Vereniging van Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel-Noord zoekt per 1 augustus 2024 een nieuw bestuurslid én penningmeester (40 uur per jaar)

Over onze vereniging

Sinds 1968 kent de wijk Paddepoel een bijzondere vereniging, de Vereniging van Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel-Noord. De vereniging behartigde toen en nu nog steeds de belangen van de eigenaren van de bouwfondswoningen aan Venuslaan, Jupiterstraat, Marsstraat, Neptunusstraat, Uranusstraat en Avondsterlaan (de huizen met het ronde voordeurraampje).
De vereniging houdt zich bezig met zaken die alle eigenaren aangaan, zoals de riolering en bestrating van de brandgangen, de toestand van de bestrating en verlichting van de pleinen, het collectief aanbesteden van onderhoudswerkzaamheden en schilderwerk. Ook bemiddelt het verenigingsbestuur uit naam van de leden met de gemeente en wijkorganisaties en informeert haar leden over verduurzaming en energiebespaarmogelijkheden.

De activiteiten van onze penningmeester

 • bestuursvergaderingen 4 maal per jaar en een ALV
 • bijhouden ledenadministratie
 • contact met Roel Mulder voor ALV
 • voorbereiding ALV uitnodiging versturen
 • verzenden verslag ALV en facturen contributie
 • verwerking contributies
 • aanmaken en verzenden herinneringen contributie
 • betalen van facturen
 • opstellen van de jaarrekening
 • controle van de jaarrekening 1 uur per jaar
 • contacten met gemeente
 • bijhouden administratie lampen

Hebt U affiniteit met cijfers en wilt U een bijdrage leveren om het woongenot in onze buurt leefbaar en veilig te houden, dan vragen we U contact met ons op te nemen via de website van onze vereniging: www.bouwfondswoningenpaddepoel.nl of naar het mailadres info@bouwfondswoningenpaddepoel.nl we zien uw reactie graag tegemoet voor 1 augustus 2024.