Paddepoel Energiek van start

Woont u in Paddepoel-Noord, aan de Avondsterlaan, Venuslaan, Plutolaan, Planetenlaan (laagbouw), de Jupiterstraat en de Marsstraat, wilt u al langere tijd eens wat doen aan energiebesparing, maar komt het er niet van? Dan is dit een prachtige kans. In Paddepoel is een groep bewoners begonnen met een energie-initiatief vanuit de gedachte: doe niet alleen wat je beter samen kunt doen. Dit alles onder de naam Paddepoel Energiek. Kijk gauw op de website www.paddepoelenergiek.nl voor meer informatie.

Ook een lagere gas- en stroomrekening?

De laatste tijd is er veel te doen over het isoleren van woningen en het zelf opwekken van energie via zonnepanelen op eigen dak of collectieve acties. Het is waar dat hier terugverdienmogelijkheden liggen, zeker nu u op uw spaargeld weinig rente krijgt. Maar per huishouden verschilt het natuurlijk wat het beste is. Bijvoorbeeld: blijft u nog lang in uw huis wonen? Heeft u wel wat geld over op de bank of kunt u er beter wat voor lenen? Is er subsidie? Welke maatregelen passen het meest bij uw leefstijl? Kunt u hulp krijgen, bijvoorbeeld bij het opruimen van de zolder?

Wat we in Paddepoel gemeen hebben, is dat we heel veel in hetzelfde soort huis wonen. En vergelijkbare huizen kun je mooi op een vergelijkbare manier aanpakken. Tenminste, je kunt bekijken wat er mogelijk is en kortingsprijzen bedingen door collectieve inkoop. Dat willen wij graag gaan doen vanuit onze stichting Paddepoel Energiek met onze wijkcampagne Paddepoel-Nul-op-de-Meter.

Komt u langs op 13 april?
We nodigen iedereen die interesse heeft in energiebesparing (isoleren, zonnepanelen et cetera) uit om langs te komen op onze open bijeenkomst op woensdag 13 april van 20:00 uur tot 21:00 uur in de Plutozaal aan de Plutolaan 329. Inloop om half acht, de koffie met iets lekkers staat dan klaar. Klik hier voor een routebeschrijving naar de Plutozaal.

ALV – 13 april 2016

Beste leden,

We nodigen u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Het thema van deze avond zal zijn:

Paddepoel Energiek gaat los!

Campagne Nul op de Meter

Een groep wijkbewoners, verenigd in de stichting Paddepoel Energiek, houdt een campagne om hun buurtgenoten, u dus, te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Dit door uitgebreid te onderzoeken wat voor de woningen in onze wijk het beste werkt en door het bedingen van aantrekkelijke aanbiedingen via collectieve inkoop. Graag zouden zij u meer vertellen over hun eerste project: ‘Campagne Nul op de Meter’. Hierbij presenteren zij mogelijke besparings- en investeringsmaatregelen met concrete offertes. Op deze avond kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde. U kunt ook vragen om heel gericht (reken-)advies voor uw persoonlijke situatie. De actie loopt in mei en juni 2016. Meer informatie kunt u vinden op www.paddepoelenergiek.nl

U bent van harte welkom!

Woensdag 13 april 2016
Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen
20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur)

Kijk hieronder voor de agenda:
Agenda Algemene Ledenvergadering 13 april 2016