Colofon

Deze website is samengesteld door het bestuur van de Vereniging Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel

Webmaster: Clemens Tolboom, http://build2be.nl

Fotomateriaal: René Keizer

Webredactie: Els Struiving, Aline Buit

Logo: Titia Struiving, www.titia-struiving.nl

Informatie geschiedenis: 

  • Naoorlogse Ruimtelijke Ontwikkeling van de stad Groningen: De Paddepoel (1960-1967). Planvorming, beschrijving en analyse. Bureau ArEA, in opdracht van Dienst RO/EZ, afdeling bouw-, woningtoezicht & monumenten, 10 maart 1999
  • Geschiedenis van Paddepoel, in: Jubileumuitgave wijkkrant Nummer 1, mei 2008