Geschiedenis Bouwfondswoningen

De wijk Paddepoel kent een lange (bewonings)geschiedenis. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat er al omstreeks 200 voor Christus sprake is geweest van bewoning, ter plaatse van de kruising Neptunusstraat/Jupiterstraat.

De geschiedenis van de wijk in zijn huidige gedaante, begon in de jaren ’60. Toen werd het gebied geschikt gemaakt voor bewoning om onderdak te bieden aan de gestaag uitdijende stadsbevolking. In het zuidelijk deel van Paddepoel werden voornamelijk woningwetwoningen gebouwd, Paddepoel Noord was bestemd voor premiewoningen en de vrije sector. De N.V. Bouwfondswoningen Nederlandse gemeenten, een semi-overheidsorganisatie, bouwde in Noord robuuste woningen in een vast patroon, met brede hoofdwegen en hoogbouw op de uiteinden van de stempels met eengezinswoningen. In het uitbreidingsplan was ook voorzien in een winkelcentrum, tien lagere scholen, drie ulo’s en vier kerken.

Toen de woningen werden opgeleverd, bleek er minder vraag naar de huizen dan gedacht, zodat al enkele jaren later een deel van de nieuwe huizenvoorraad werd verkocht aan de Stichting Studentenhuisvesting, die er tot de jaren ’90 studenten heeft gehuisvest. Inmiddels zijn ook die voormalige studentenhuizen beschikbaar op de vrije woningmarkt.

Behalve studenten en jonge gezinnen, kent de wijk Paddepoel ook veel ouderen. Veel van hen hebben hun halve leven in de wijk gewoond. Om een beeld te geven van rijke geschiedenis van de wijk, kunt u  hier binnenkort doorklikken naar interviews met bewoners. Voor een overzicht van historie en toekomst van de wijk, verwijzen we naar de gemeentelijke site waar de diverse bestemmingsplannen worden gepubliceerd: http://bestemmingsplannen.groningen.nl