ALV – 13 april 2016

Beste leden,

We nodigen u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Het thema van deze avond zal zijn:

Paddepoel Energiek gaat los!

Campagne Nul op de Meter

Een groep wijkbewoners, verenigd in de stichting Paddepoel Energiek, houdt een campagne om hun buurtgenoten, u dus, te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Dit door uitgebreid te onderzoeken wat voor de woningen in onze wijk het beste werkt en door het bedingen van aantrekkelijke aanbiedingen via collectieve inkoop. Graag zouden zij u meer vertellen over hun eerste project: ‘Campagne Nul op de Meter’. Hierbij presenteren zij mogelijke besparings- en investeringsmaatregelen met concrete offertes. Op deze avond kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde. U kunt ook vragen om heel gericht (reken-)advies voor uw persoonlijke situatie. De actie loopt in mei en juni 2016. Meer informatie kunt u vinden op www.paddepoelenergiek.nl

U bent van harte welkom!

Woensdag 13 april 2016
Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen
20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur)

Kijk hieronder voor de agenda:
Agenda Algemene Ledenvergadering 13 april 2016