Alle berichten van Redactie

Schilderwerk van start

Vakschilder Dhr. Jan Gorter is begonnen met het schilderwerk voor de leden van het schilderfonds. Wilt u ook deelnemen aan ons schilderfonds? Zie het kopje ‘schilderfonds’ of neem contact op met ons bestuurslid dhr. Ruben Muilenburg. deur-pas-geverfd1

Paddepoel Energiek van start

Woont u in Paddepoel-Noord, aan de Avondsterlaan, Venuslaan, Plutolaan, Planetenlaan (laagbouw), de Jupiterstraat en de Marsstraat, wilt u al langere tijd eens wat doen aan energiebesparing, maar komt het er niet van? Dan is dit een prachtige kans. In Paddepoel is een groep bewoners begonnen met een energie-initiatief vanuit de gedachte: doe niet alleen wat je beter samen kunt doen. Dit alles onder de naam Paddepoel Energiek. Kijk gauw op de website www.paddepoelenergiek.nl voor meer informatie.

Ook een lagere gas- en stroomrekening?

De laatste tijd is er veel te doen over het isoleren van woningen en het zelf opwekken van energie via zonnepanelen op eigen dak of collectieve acties. Het is waar dat hier terugverdienmogelijkheden liggen, zeker nu u op uw spaargeld weinig rente krijgt. Maar per huishouden verschilt het natuurlijk wat het beste is. Bijvoorbeeld: blijft u nog lang in uw huis wonen? Heeft u wel wat geld over op de bank of kunt u er beter wat voor lenen? Is er subsidie? Welke maatregelen passen het meest bij uw leefstijl? Kunt u hulp krijgen, bijvoorbeeld bij het opruimen van de zolder?

Wat we in Paddepoel gemeen hebben, is dat we heel veel in hetzelfde soort huis wonen. En vergelijkbare huizen kun je mooi op een vergelijkbare manier aanpakken. Tenminste, je kunt bekijken wat er mogelijk is en kortingsprijzen bedingen door collectieve inkoop. Dat willen wij graag gaan doen vanuit onze stichting Paddepoel Energiek met onze wijkcampagne Paddepoel-Nul-op-de-Meter.

Komt u langs op 13 april?
We nodigen iedereen die interesse heeft in energiebesparing (isoleren, zonnepanelen et cetera) uit om langs te komen op onze open bijeenkomst op woensdag 13 april van 20:00 uur tot 21:00 uur in de Plutozaal aan de Plutolaan 329. Inloop om half acht, de koffie met iets lekkers staat dan klaar. Klik hier voor een routebeschrijving naar de Plutozaal.

ALV – 13 april 2016

Beste leden,

We nodigen u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Het thema van deze avond zal zijn:

Paddepoel Energiek gaat los!

Campagne Nul op de Meter

Een groep wijkbewoners, verenigd in de stichting Paddepoel Energiek, houdt een campagne om hun buurtgenoten, u dus, te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Dit door uitgebreid te onderzoeken wat voor de woningen in onze wijk het beste werkt en door het bedingen van aantrekkelijke aanbiedingen via collectieve inkoop. Graag zouden zij u meer vertellen over hun eerste project: ‘Campagne Nul op de Meter’. Hierbij presenteren zij mogelijke besparings- en investeringsmaatregelen met concrete offertes. Op deze avond kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde. U kunt ook vragen om heel gericht (reken-)advies voor uw persoonlijke situatie. De actie loopt in mei en juni 2016. Meer informatie kunt u vinden op www.paddepoelenergiek.nl

U bent van harte welkom!

Woensdag 13 april 2016
Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen
20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur)

Kijk hieronder voor de agenda:
Agenda Algemene Ledenvergadering 13 april 2016

Buurtpicknick geslaagd!

Misschien heeft u de mooie foto in het Dagblad van het Noorden gezien?! Op zaterdag 19 september organiseerden we een gezellige buurtpicknick op het speelterrein aan de Venuslaan. Dit was een groot succes. Er waren zo’n 40 buurtbewoners uit Paddepoel-Noord, die in het zonnetje genoten van elkaars aanwezigheid en nieuwe kennismakingen. We mochten proeven van heerlijke baksels en koopsels. Iedereen had wat meegenomen en er was in overvloed. Er waren salades, taarten en broodjes, en voor de kinderen (en volwassenen…) zelfs heerlijke pannenkoeken!

Gezien de positieve reacties zijn we zeker van plan de picknick jaarlijks voort te zetten. Wellicht al wat eerder in het seizoen; de nieuwe datum zal op de ALV in april 2016 bekend gemaakt worden.

Al met al zijn we blij op deze manier te kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in Paddepoel-Noord!

20150919 Picknick

Gratis check CV-tuning? MELDT U AAN!

Op de ALV in april 2015 heeft de firma Heijtech een presentatie gehouden over het thema CV-tuning. Hieronder leest u een kort verslag.
Wilt u in aanmerking komen voor een GRATIS CHECK van uw CV? Het kan nog!! Meldt u vóór 1 november aan via het contactformulier.

Klik hier voor de bijbehorende powerpointpresentatie.

Lezing: ‘Comfort verhogen & energie besparen door cv-tuning’
Door dhr. Ruitenbeek en dhr. Landman van firma Heijtech, Heerenveen

Heijtech Heerenveen is een bedrijf dat zich richt op duurzame energie-opwekkingsoplossingen en energiebesparende maatregelen. CV-tuning noem je ook wel waterzijdig inregelen; dit betekent dat je je cv zó instelt dat je energie bespaart en comfort verhoogt. Dit ontbreekt nogal eens in bestaande cv-installaties.
Enkele problemen bij huidige cv-installaties: de thermostaat hangt op de verkeerde plaats; thermostaat heeft last van andere warmtebronnen.
Schijnoplossingen: Aan de thermostaatknop draaien (dit is eigenlijk alleen een aan- en uitknop); de thermostaat hoger instellen om een bovenruimte te verwarmen; het bijplaatsen van radiatoren (hierdoor wordt het vaak alleen maar slechter, omdat de doorstroming in de betreffende ruimte waarschijnlijk al slecht was); de watertemperatuur in de boiler verhogen.
Mogelijke oplossingen: het aanleggen van een weersafhankelijke regeling (ketelwarmte aanpassen aan de buitentemperatuur); het aansluiten van een tweede kamerthermostaat.
Een andere oplossing is CV-tuning. Daarbij zijn twee factoren van belang: de watertemperatuur en de warmtedruk. De druk moet bij alle radiatoren gelijk zijn. Het waterzijdig inregelen gebeurt d.m.v. speciale thermostaatkranen: hierdoor krijg je de mogelijkheid om de doorstroomsnelheid per tijdseenheid (m3 per sec) in te stellen. Wil je het goed regelen, dan heb je een thermostaat en een voetventiel nodig. De voetventiel kan aan de radiator worden geplaatst. Radiatoren die verder bij de ketel vandaan zitten, zullen verder opengezet worden. Als dit inregelen goed gebeurt, kun je 15-20% op de gasnota besparen. Bovenal geeft dit je veel meer comfort.
Waarom worden cv-installaties niet standaard goed ingeregeld? Omdat het geld/arbeid kost. Tegenwoordig wordt het vaker gedaan in verband met de verhoogde aandacht voor duurzaam wonen. Maar in jaren 70-80 was dit nog niet het geval. Sommige installateurs weten niet van de mogelijkheid van cv-tunen.

Vragen:
– Maakt het uit waar de ketel staat in de woning? Dit maakt niet uit. Je kunt het altijd inregelen.
– Heb je overal nieuwe thermostaatknoppen nodig? Ja, alleen niet in de ruimte waar de thermostaat is.
– Maakt het uit hoe oud je radiator is? Nee, alleen de thermostaatknoppen moeten vervangen worden.
– Maakt het uit hoe oud je ketel is? Ja, een ketel van 15-20 jaar oud kan het prima doen, maar is niet meer rendabel en energiezuinig, dus je maandlasten gaan onderuit. Een oude ketel verstookt veel gas voor niks. De techniek gaat heel snel, ook van HR-ketels, dus een ketel is na 10 jaar ‘economisch’ op.
– Weersafhankelijke temperatuur instellen voor je cv: hoe gaat dit als je weg bent? Dit verandert niet met je huidige situatie. Je kunt een thermostaat gewoon uitzetten als je weg bent.
– Wat is de plek van de buitenvoeler (sensor)? Dit kan niet in de zon, maar in een schaduwzijde, bijvoorbeeld onder de dakgoot.
– Is het een probleem als je oude radiatoren hebt? Nee, deze worden weliswaar langzaam warm, maar ook langzaam weer koud. Ze houden langer warmte vast.
– Is het niet teveel werk om een voetventiel aan de andere kant van de radiatoren te maken? Dat is wel goed te doen. Het beste is als de radiatorknop en de voetventiel elk aan een eigen kant zitten.
– Wat zijn de kosten? Er is een offerte gemaakt van een referentiewoning (een bouwfondswoning) met 10-12 radiatoren. Om de cv te tunen is firma Heijtech een aantal uren bezig, verdeeld over twee dagen. De offerte heeft totale kosten van 950 euro, dit is inclusief nieuwe thermostaatknoppen. Als dit collectief in de wijk kan gebeuren, kan het efficiënter. Er is geen woning gelijk, dus er zal wel voor elk huis een offerte gemaakt moeten worden. Leden kunnen zich opgeven voor een gratis check. Als je ook een nieuwe ketel nodig hebt, wordt geadviseerd alles in één keer te doen.

ALV op 22 april

Beste leden,

We nodigen u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Het thema van deze avond zal zijn:
‘Comfort verhogen & energie besparen door cv-tuning’. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: Wat kan ik doen als mijn kamers boven niet warm worden en beneden wel? Ben ik toe aan een nieuwe cv-ketel of kan ik beter nog even wachten? Mijn ketel is energiezuinig, maar toch heb ik veel stookkosten. Hoe kan dat? Ik heb een studeerkamer op zolder ingericht, hoe kan ik die het beste warm houden? Zijn er goede alternatieven voor een gasgestookte cv-ketel? Ik zou wel vloerverwarming willen voor meer comfort, maar hoe zit het met de kosten?

Na de lezing over bovengenoemd thema zal er een pauze zijn rond 20.45. Daarna volgt het huishoudelijk gedeelte van de vergadering.

U bent van harte welkom!

Datum: Woensdag 22 april 2015
Plaats: Plutozaal, Plutolaan 329, Groningen
Aanvang: 20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur)

U vindt hier de notulen van de vorige ALV (2014).

Dakbedekking fietsenschuren

In april is er onder de leden geïnventariseerd wie er belangstelling had voor het opnieuw bedekken van zijn/haar fietsenschuur. Aangezien de dakbedekking vaak al wat ouder is en mogelijk aan vervanging toe, zouden we dat collectief kunnen aanbesteden. Er is een handvol reacties gekomen. Het bestuur had al een aantal offertes laten maken, maar omdat er niet voldoende animo is voor een collectieve aanbesteding, zijn de geïnteresseerden zelf in contact gebracht met de aannemers. Zo kunnen ze toch eventueel zelf besluiten hun dak opnieuw te laten bekleden.

Rioolproject blok 5 afgerond

Onlangs is het rioolproject van blok 5 afgerond. Het hele blok is voorzien van een nieuwe riolering en is opnieuw bestraat.
Op sommige plekken moest er afgelopen voorjaar opnieuw bestraat worden in verband met hevige regenval, maar alles is nu hersteld.

brandgang

IMG_20141018_110712