Aanpak brandgangen blok 5

Eind oktober is een begin gemaakt met de aanpak van de verzakte brandgangen van blok 5, achter de panden aan de Neptunusstraat, Uranusstraat, Jupiterstraat en Marsstraat. Verschillende bewoners hadden aangegeven dat de brandgangen achter deze woningen in slechte staat waren door verzakte tegels.

Net als in 2011 heeft de vereniging ook voor dit blok een vervangingsactie gecoördineerd en een aannemer opdracht gegeven de oude rioolbuizen te vervangen door nieuwe en de brandgang te voorzien van een nieuwe bestrating.

Ondanks de goede medewerking van de bewoners en de inzet van de projectgroep brandgangen heeft het weer dit keer gezorgd voor vertraging. De aannemer melde kort na aanvang van de werkzaamheden dat er teveel regenval was om verantwoord door te kunnen gaan. De werkzaamheden zijn daarom opgeschort. De projectgroep ziet erop toe de werkzaamheden zo spoedig mogelijk worden hervat en volgens plan worden afgerond.

In de bijlage: foto’s van de situatie in de brandgang ter plaatse.DSC_0853.verzaktetegels-brandgang