Naar een hybride warmtepomp?

In de media zijn berichten verschenen dat vanaf 2026 geen normale cv’s meer geïnstalleerd mogen worden maar hybride warmtepompen. Een hybride warmtepomp is een combinatie van een normale gasgestookte cv en een warmtepomp die volledig op stroom werkt. Een warmtepomp zet elektriciteit om in warm water. Bij normale temperaturen kan de warmtepomp de energievoorziening in het huis goed aan. Wordt het buiten kouder en komt de temperatuur onder omstreeks 4 graden Celsius dat gaat de cv-ketel bijspringen.

Een goede oplossing?

Is het een goede oplossing voor het steeds minder gebruik van aardgas? Ja, want door het installeren van een dergelijke combinatie kan ongeveer 60 tot 70 % op het aardgas worden bespaard. Het financieel rendement is wel afhankelijk van het gasverbruik. Bij een huidig verbruik van minder 1500 m³ gas per jaar kan een terugverdientijd erg lang worden maar dat is mede afhankelijk van de gasprijs. Nu is vaak de terugverdien-tijd niet het enige argument waarop men een dergelijke installatie aanschaft. Als de warmtepomp gevoed kan worden met groene stroom, stroom van zonnepanelen of van wind op zee, is het nog beter voor het milieu en opwarming van de aarde. Blijft echter het feit dat er nog steeds een hoeveelheid gas nodig is. Als hier groen gas voor gebruikt kan worden, gas dat o.a. ontstaan is door vergisting van biomassa, is dat natuurlijk helemaal mooi. Door vele deskundigen wordt echter betwijfeld of er voldoende groen gas beschikbaar zal zijn.

Hybride warmtepomp voor onze wijken?  

In een groot deel van de noordwestelijke wijken van onze stad, Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen, wordt in de periode van 2024 tot en met 2030 een warmtenet aangelegd. Dit deel krijgt warm water met een temperatuur van tussen de 70 en 75 graden Celsius. Voldoende voor de volledige warmtevoorziening. Voor het koken zal moeten worden overgeschakeld op inductiekoken. Een ander deel van de genoemde wijken zijn de woningen reeds zodanig geïsoleerd dat hier met warmtepompen een en ander kan worden gerealiseerd. Voor de bewoners die tussen nu en de aansluiting op het warmtenet een nieuwe cv nodig hebben raden we dan ook aan om een cv te huren of te leasen. Een hybride warmtepomp is hier geen oplossing omdat over een tijdje ook het gas niet meer beschikbaar zal zijn. Nog los van de kosten van een dergelijke installatie en de terugverdientijd. Er is al informatie beschikbaar over leasen of huren waarbij de overeenkomst kosteloos wordt ontbonden wanneer de woning wordt aangesloten op het warmtenet. Als een vervanging aan de orde is kunt u zich voor meer informatie wenden tot de Vereniging Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel Noord of stichting Paddepoel Energiek.

U kunt ook op het energiespreekuur komen; elke donderdagavond van 18.30 – 20.30 uur in het Wijkbureau in het winkelcentrum (naast de dierenwinkel).